Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Τμήμα Γραμματείας

Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο ιδίως για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της Περιφερειακής Ενότητας, για την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα...

Τμήμα Προμηθειών

Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της...

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της Περιφερειακής Ενότητας και ιδίως για τη διενέργεια των πληρωμών και εξόφλησης...

Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

Στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για στην εκκαθάριση και εντολή δαπανών, από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της παρ. 12 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 και μέχρι...

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,  ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής...

Καλωσήρθατε!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας:

Retrieve your password

Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση email σας για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.