ΓΕΩΔΟΡΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ “ΓΕΩΔΟΡΥ”

geodory0Το έργο “ΓΕΩΔΟΡΥ” αφορά στην ανάπτυξη ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα κατολισθήσεων με τη χρήση των πλέον σύγχρονων δορυφορικών και γεωτεχνικών μεθόδων.

Το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά στις περιοχές Μετσόβου και Ζωτικού της Περιφέρειας Ηπείρου που παρουσιάζουν συχνά προβλήματα κατολισθήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου στη δ/νση: https://geodory.gr

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου έγινε επίσης συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία σημαντικών γεωχωρικών δεδομένων όπως υφιστάμενες χρήσεις γης, τεχνικογεωλογικές ενότητες, κατολισθήσεις, κλπ, σε όλη τη χωρική έκταση της Περιφέρειας Ηπείρου. Τα δεδομένα αυτά αναρτήθηκαν στην εφαρμογή ArcGIS Web
και δίνονται οπτικοποιημένα στην ακόλουθη δ/νση: https://gis.geodory.gr

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα υλοποίησης τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνάς (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών και φορέα εκτέλεσης το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας https://engeolab.gr

 

geodory1

 

Καλωσήρθατε!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας:

Retrieve your password

Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση email σας για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.