Πρακτικό και Αποφάσεις της 38ης/21-12-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Πρακτικό και Αποφάσεις της 38ης/21-12-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής: Α. Πρακτικό και Αποφάσεις: ΠΡΑΚΤΙΚΟ.38ηςΣΥΝ.21-12-2023.9ΘΛΘ7Λ9-215 Β. Αποφάσεις: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.38ηςΣΥΝ.21-12-2023

Πρακτικό και Αποφάσεις της 37ης/07-12-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Πρακτικό και Αποφάσεις της 37ης/07-12-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής: Α. Πρακτικό και Αποφάσεις: ΠΡΑΚΤΙΚΟ.37ηςΣΥΝ.07-12-2023.65ΞΛ7Λ9-634 Β. Αποφάσεις: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.37ηςΣΥΝ.07-12-2023.

Πρακτικό και Αποφάσεις της 36ης/23-11-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Πρακτικό και Αποφάσεις της 36ης/23-11-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής: Α. Πρακτικό και Αποφάσεις: ΠΡΑΚΤΙΚΟ.36ηςΣΥΝ.23-11-2023.9ΛΔ27Λ9-ΠΜΘ Β. Αποφάσεις: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.36ηςΣΥΝ.23-11-2023.

Πρακτικό και Αποφάσεις της 35ης/09-11-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Πρακτικό και Αποφάσεις της 35ης/09-11-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής: Α. Πρακτικό και Αποφάσεις: ΠΡΑΚΤΙΚΟ.35ηςΣΥΝ.09-11-2023.96ΓΜ7Λ9-Ι6Ο Β. Αποφάσεις: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.35ηςΣΥΝ.09-11-2023. 

Πρακτικό και Αποφάσεις της 34ης/03-11-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Πρακτικό και Αποφάσεις της 34ης/03-11-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπή: Α. Πρακτικό και Αποφάσεις: ΠΡΑΚΤΙΚΟ.34ηςΣΥΝ. 03-11-2023.6ΩΞΜ7Λ9-ΓΜ9 Β. Αποφάσεις: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.34ηςΣΥΝ.03-11-2023.

Πρακτικό και Αποφάσεις της 33ης/25-10-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Πρακτικό και Αποφάσεις της 33ης/25-10-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής: Α. Πρακτικό και Αποφάσεις: ΠΡΑΚΤΙΚΟ.33ηςΣΥΝ.25-10-2023.6ΧΘΗ7Λ9-1ΞΚ Β. Αποφάσεις: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.33ηςΣΥΝ.25-10-2023.

Πρακτικό και Αποφάσεις της 32ης/13-10-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Πρακτικό και Αποφάσεις της 32ης/13-10-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου: Α. Πρακτικό και Αποφάσεις: ΠΡΑΚΤΙΚΟ.32ηςΣΥΝ.13-10-2023.ΨΣΤΤ7Λ9-ΒΞΡ Β. Αποφάσεις: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.32ηςΣΥΝ.13-10-2023

Πρακτικό και Αποφάσεις της 30ης/29-09-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Πρακτικό και Αποφάσεις της 30ης/29-09-2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου: Α. Πρακτικό και Αποφάσεις:  ΠΡΑΚΤΙΚΟ.30ηςΣΥΝ.29-09-2023.Ψ5ΟΥ7Λ9-81Ξ Β. Αποφάσεις: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.30ηςΣΥΝ.29-09-2023

Page 1 of 63 1 2 63

Καλωσήρθατε!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας:

Retrieve your password

Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση email σας για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.