Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

Τμήμα Γραμματείας

Στο Τμήμα Γραμματείας οργανώνεται, ταξινομείται και τηρείται το πρωτόκολλο, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλην των υπηρεσιών, οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας....

Τμήμα Προμηθειών

Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της...

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της Περιφερειακής Ενότητας και ιδίως για τη διενέργεια των πληρωμών και εξόφλησης...

Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

Στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως για στην εκκαθάριση και εντολή δαπανών, από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της παρ. 12 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 και μέχρι...

Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

Το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας. Εκδίδει τις σχετικές ατομικές πράξεις για το προσωπικό...

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,  ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής...

Καλωσήρθατε!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας:

Retrieve your password

Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση email σας για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.