Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

Εξετάσεις οδοντοτεχνιτών περιόδου Σεπτεμβρίου

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τις εξετάσεις Οδοντοτεχνιτών περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 είναι από 27-07-2011 έως και 22-08-2011. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας καθώς επίσης και στις Δ/νσεις Δημ....

Αναπτυξιακή της Περιφέρειας Ηπείρου, η “ΗΠΕΙΡΟΣ” Α.Ε.

 Τη συνέχιση της λειτουργίας της «Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε.», ως Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) ενέκρινε στην χθεσινοβραδινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. ...

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την επικοινωνία, την ενημέρωση, την παραλαβή, τον έλεγχο, τη διαβίβαση, την πληροφόρηση και την διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης.

Τμήμα ΚΤΕΟ

Το Τμήμα ΚΤΕΟ είναι αρμόδιο ιδίως για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων που αφορούν την ασφαλή κυκλοφορία τους, καθώς και για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται...

Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης

Το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, τον έλεγχο, την εκτέλεση, τη χορήγηση, τη συγκρότηση, τον προγραμματισμό και την επίβλεψη όλων των συνολικών πράξεων, που αφορούν...

Τεχνικό Τμήμα

Το Τεχνικό Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, την επεξεργασία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και τη χορήγηση διοικητικών πράξεων που αφορούν τεχνικά θέματα σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών...

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας είναι αρμόδιο ιδίως για την απογραφή, την ταξινόμηση, τη συγκρότηση, την έγκριση, τη χορήγηση και την εκτέλεση θεμάτων και ζητημάτων, που αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων και...

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες, σύμφωνα με την...

Καλωσήρθατε!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας:

Retrieve your password

Εισαγάγετε το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση email σας για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.